·
·
·

Estudiar i obrir-se camí a la vida

Hem acabat les vacances de Nadal, es torna a l’escola. Aquests dos trimestres que ens queden per acabar curs són molt decisius en la vida dels nostres fills. Anem rebent noticies de fracàs escolar. Als pares ens preocupen aquestes notícies i ens afecten. Estem a la cua dels països europeus. Segons l’informe de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en el batxillerat Espanya (amb un 33 per cent), ocupa el quart lloc en aquest trist ranking, només superat per Eslovàquia, Turquia i Mèxic. A l’altre extrem de la classificació apareixen Alemanya (amb el 3 por cent d’alumnes que no superen la secundaria superior), Grècia (4 por cent), Noruega (8) i Japó (9). El temps d’estudi dels nostres fills és necessari per obrir-se camí a la vida. Analitzem en aquest breu article com podem millorar - a l’àmbit familiar - l’actitud dels nostres infants i adolescents per no deixar-se endur pel fracàs escolar.

S’ha fet evident un canvi en l’educació: de l’autoritarisme i la rigidesa, s’ha passat a l’absència de límits, a la comoditat i al “deixar fer”.  
És fa palès, per tant, que convé buscar un terme mig: viure els horaris per l’estudi i pares i educadors, units en aquest repte, establir unes pautes que s’han de fer complir, amb la suficient ascendència, conseqüència del prestigi i del testimoni personal dels que tenim el repte d’educar; és tracta, com sempre de fer un esforç.
Els nostres fills i filles han d’estudiar amb ganes i sense ganes de fer-ho, sense excuses, amb constància i amb renúncies voluntàries tan senzilles com estar asseguts correctament a la cadira; no menjar mentre s’estudia o no deixar a mitges els deures de l’escola.

En un món competitiu on es valora l’eficàcia i els resultats, els pares tenim el risc de fer el mateix amb les qualificacions dels infants. Si tenim nens o nenes amb gran facilitat per aprendre podríem caure en el defecte de que - en rebre molts elogis- es tornessin uns ganduls, en canvi d’altres havent-se esforçat més podrien no tenir bones notes i quedar desmotivats en no rebre cap lloança. L’actitud òptima seria la d’observar les possibilitats de cadascú per saber quins poden ser els seus resultats i sempre valorem-li el que faci de bo: posar-hi colzes.
Dos senzills suggeriments pràctics per millorar l’estudi dels nostres fills i filles:
 
1. Fer agradable l’estudi
Fer agradable l’estudi és enfocar-ho de manera que els hi agradi estudiar. Mai podem fer comentaris negatius com ara: “tens masses deures” o bé “mira el teu pare i la teva mare com treballem, estem ben cansats..!” Al revés procurar que les criatures i joves tinguin curiositat intel·lectual, que comentin els llibres de lectura, els treballs de l’escola, cerquin temes per Internet, que es fixin amb el que veuen quan fan excursions, que ens expliquin el que veuen a les pel•lícules, etc. Han de rebre una instrucció o uns coneixements, no per saber-ho tot com una enciclopèdia, sinó per adquirir una cultura pròpia de la persona que pensa, reflexiona, assimila i es prepara per fer camí per la vida.
 
2. Espai d’estudi adient
Procurar un espai a la llar, adient per l’estudi dels nostres fills i filles. Sempre el mateix. Sense música, sense sorolls, amb bona il·luminació. Alhora com que cada fill és diferent, hem de conèixer el que es concentra més estona i més de pressa, o el que necessita descansar de l’estudi més sovint, i tornar a començar. Hem d’ajudar a que controlin la imaginació, no els podem interrompre a cada moment per no dispersar-los. Si que els hem de donar suport com per exemple, preguntar-los el que han fet dels deures escolars quan hagin finalitzat el seu temps d’estudi; d’aquesta forma podem saber si han après a resumir i sintetitzar i si han reflexionat sobre el que han estudiat. De vegades no podem per l’horari de treball estar a prop del fill o filla en el seu temps d’estudi però si que podem interessar-nos pel que ha fet, en arribar a la llar.
És tasca nostra la d’animar al fill a la perseverança, procurant-li mitjans per ser responsable i tenir un bon rendiment escolar per no caure en el fracàs escolar.
 
Victòria Cardona

Escriptora i educadora familiar

 

 

 
 
 
Copyright © 2012 Victoria Cardona
powered by Meanings D&C i e-Deon.net