·
·
·

Relacions de la família amb l´escola

Familía i escola

La intel·ligència no consisteix només en el coneixement sinó també en l’habilitat per aplicar els coneixements a la pràctica.
Aristòtil


A l’escola els nostres fills i filles hi passen moltes hores; de fet, és el complement educatiu més important; per tant en haver de delegar una part de la seva formació hem d’informar-nos i reflexionar amb profunditat l’escola que triem. L’aspecte a tenir en compte és que el caràcter propi de l’escola s’identifiqui amb els nostres objectius educatius. Del que es tracta doncs, és que hi hagi coherència entre el projecte del centre educatiu i el projecte dels pares.


El nostre fill  o filla ha de comprendre que és bo assistir a l’escola i la gran sort que tenen de poder anar-hi; contínuament ens arriben noticies sobre nens que es passen la vida al carrer, de nenes que són discriminades i han de treballar de ben menudes, sense rebre assistència escolar; de criatures al Nepal que han de caminar dues hores d’anada i dues de tornada per rebre només dues hores de classe. Convé que els nostres infants i adolescents prenguin consciència d’aquest fet per poder valorar el que tenen.

A continuació destaquem tres punts importants per assolir una bona concordança entre pares, professors i alumnes:

Confiança amb els tutors

Sobre les relacions amb l’escola, el primer que cal esmentar és la importància que els pares mantinguin contacte amb el tutor o tutora per mitjà de visites o entrevistes periòdiques al centre, que són de gran benefici per tota la família. En aquestes tutories, és de vital importància transmetre la forma de ser del nostre fill així com els objectius que ens proposem per la seva educació. També és bo que els professors coneguin per comprendre l’estil propi de la nostra família i l’àmbit familiar en que el nen o nena es mou. 

El professor tutor té tots els elements sobre el comportament a l’escola, però també coneixerà millor el seu deixeble desprès de cada trobada amb els pares i aquests en saber més coses de la conducta del seu fill a l’escola, ampliaran coneixements des de la visió professional.
Participació a l’AMPA Associació de pares i mares)

Una manera de participar més a l’escola és cooperar en l’AMPA. L’actitud en aquestes participacions sempre ha de ser positiva, amb lleialtat, amb bona voluntat. Els pares confiem en l’escola i hi deleguem bona part de l’educació dels fills; no podem  intervenir amb aspectes que desconeixem, però sí fer aportacions per ajudar en el que sigui adequat i conegut per nosaltres, com pot ser organitzar sortides, excursions, reunions periòdiques amb altres pares o convidar conferenciants que facin exposicions atractives i pràctiques per tots. Aquesta cooperació activa amb l’escola és interessant en el procés educatiu dels fills, ja que estem família i escola units en el mateix objectiu.

Pare i mare alhora

Alhora m’he trobat amb moltes mares que es queixen de que van sempre soles a parlar dels fills a les tutories. Es curiós que la mare pugui, això sí, amb vertader esforç!, compaginar feina i atenció als fills i que, a algun pare li quedi per aprovar aquesta assignatura. És del tot necessari per millorar les necessitats de tots plegats i ampliar els punts de vista de les tres persones encarregades  del nen: pare, mare i mestre. No cal dir que, alhora, és apropiat i necessari que la parella assisteixi a les reunions i xerrades que ens proposin des de l’escola.Victòria Cardona
Escriptora i educadora familiar

 
A l’escola els nostres fills i filles hi passen moltes hores; de fet, és el complement educatiu més important.
 
 
Copyright © 2012 Victoria Cardona
powered by Meanings D&C i e-Deon.net