·
·
·

Amistat i lleialtat

L’amistat és necessària per la maduresa personal. Es viure l’estimació, estimula la generositat, l’oblit personal, a rebre i a comprendre l’altre, no per pura simpatia, sinó per la confiança que es fomenta amb el tracte. Destacaré dos aspectes que em semblen fonamentals:


1.- Viure l’amistat en família:
• Que entre pares i fills s’aconsegueixi la suficient confiança per poder parlar de tots els temes. Per part dels progenitors es fa palès que no s’ha de ser dogmàtic, ni ferir mai la sensibilitat al preguntar o suposar. Si bé en moltes ocasions s’haurà de fer alguna correcció, fer-ho de manera de manera amable, confiant amb el vincle afectiu que crea la relació familiar. Saber ser amics i amigues dels fills i filles no és només reprendre, és també aprofitar el temps de descans per gaudir junts amb les afeccions dels fills.

• Que a la llar no s’escolti mai cap crítica, ni judici, ni murmuració de ningú. Recordo en aquest moment el triple filtre de Sòcrates quan li volien explicar quelcom. Ell preguntava si el que li volien dir reunia aquests tres aspectes: la veritat, la bondat i la utilitat; si aquestes tres qualitats no s’hi trobaven, responia al que li volia manifestar quelcom d’un altre: “ si el que em vols dir no saps si és veritat, sinó és bo o inclòs no és útil, ¿ per què m’ho vols dir?”.

• Que donem testimoni de com acollim a tothom que tractem: amb amabilitat, amb afecte. I, sobre tot que tinguem les portes obertes per rebre els amics i amigues dels nostres fills. ¿No és cert que és un feina afegida, però molt ben retribuïda pel que ens suposa conèixer com és l’entorn de les amistats dels nostres?. A l’època de l’adolescència, en que els joves son més influenciable s’ha de procurar tenir cura de saber qui són els del seu grup.


2.- Consells als joves per conservar els amics:
• Per aconseguir una amistat duradora i estable amb una persona, la lleialtat és un element necessari. En aquest àmbit s’ha de considerar molt important la defensa del bon nom de l’amic o amiga. La discreció per guardar les confidències i per tant un gran respecte per vetllar la seva intimitat. L’honestedat per guardar un secret. L’amic o amiga no es pot trair.

• Comprendre les idees i els sentiments de l’altre. No tots pensem igual. Quan hi ha diferències no creure pas que s’ha acabat l’amistat sinó que s’enforteix la relació per l’acceptació. Un intercanvi de maneres de ser i de pensaments diferents poden millorar les dues personalitats.

• Saber seleccionar els amics pel seu comportament. Per exemple un noia o noia que busca la complicitat de compartir marihuana o alcohol no compleix els requisits de bona amistat. Una bona amistat neix de forma desinteressada per interessos comuns com poden ser l’esport, una mateixa activitat, una afecció similar...

• Saber estar al costat dels amics o amigues quan ho necessiten i donar el teu suport.
Podem seguir pensant amb més qualitats aquesta llista pot quedar incompleta per reflexió de cadascú. El que ens ha de quedar molt clar és que s’ha de preservar l’amistat de defectes que la malmetin

Victòria Cardona
Escriptora i educadora familiar

 L’amistat és necessària per la maduresa personal.
 
 
Copyright © 2012 Victoria Cardona
powered by Meanings D&C i e-Deon.net