·
·
·

Ús recomanat per internet

Aquestes criatures porten unes ulleres fosques. No convé que el sol d’alta muntanya els malmeti la vista, que fem nosaltres per protegir la família?

Tenim a les nostres mans una gran eina educativa, però s´ha de saber utilitzar. Reflexionarem sobre aquest tema que es tan present a la vida dels nostres infants i joves. Hem d´aconseguir l´ús responsable d´Internet i, com sempre, haurem d´acompanyar i formar els fills i filles de tal manera que puguin navegar per la xarxa, amb total tranquil•litat, sense interferències que malmetin la seva formació humana integral.

Es fa imprescindible, per tant, aprendre unes nocions d´informàtica i així podrem donar criteris sobre quines pàgines són interessants per l´entreteniment, la cultura, la millora personal... i evitar els continguts nocius com ara violència, droga, racisme a traves dels filtres. Suggerim visitar per informació més amplia d’eines de prevenció: www.optenet.com; www.internetsegura.net; i per consultes el correu electrònic: eduquemxarxa@fcr.es. Detallarem a continuació uns aspectes senzills, indicats per experts i molt aconsellables, per dur-los a terme dins l´àmbit familiar:

1.- Col•locar l´ordinador en un espai de pas. Segons estudis realitzats, un 50 per cent d´usuaris entre 8 i 14 anys es connecten a Internet. Sempre és més fàcil rebre suport d´un adult si un infant està situat en una zona comuna de l´habitatge, i no tot sol en el seu dormitori, perquè fàcilment poden introduir-se a la web visitada pels nostres fills i filles continguts no desitjables.


2.- La conveniència d´establir i pactar horaris per navegar per Internet: com en l´ús de la televisió i per anar creant hàbits d´ordre, ja que l´ús indiscriminat d’aquests mitjans poden resultar poc pedagògics, i en el cas d’Internet provocar "addicció". En canvi, amb mesura i cercant webs adients, sigui per fer un treball escolar, sigui per tenir una informació, sigui per jugar, és un mitjà força profitós i pedagògic pels nostres infants i adolescents.


3.- Proporcionar estratègies per ensenyar a navegar per la xarxa: Hem de saber que els joves estan molt interessats en els xats, especialment les noies. S´ha d´insistir als nostres fills o filles del risc que podrien córrer en donar les seves dades personals - seria com donar les claus de casa a un desconegut -, i en no quedar mai amb ningú per fer una nova coneixença.


4.- Participar del que veuen. Es cert que poden tenir l´ajuda de filtres (consultar les webs indicades més amunt), per evitar els missatges nocius d´Internet. Però, per conèixer les afeccions dels nostres fills o filles, el millor és saber què els agrada i què busquen. Hem d´escoltar-los. Si no ens expliquen què els interessa no els podrem assessorar. També és convenient animar-los a que ens preguntin quan alguna cosa els sobti.


Hem de donar la suficient formació i informació perquè els nostres fills i filles sàpiguen fer un ús responsable d´Internet. Quan estan connectats a la llar pròpia és més fàcil tenir idea per on naveguen, en canvi ho ignorem quan ho fan amb els amics o coneguts. S´ha fet popular la frase "ensenyar a navegar sense enfonsar-se", i és l’objectiu d’aquest tema, coneixent l´ambient que freqüenten els nostres i donant els mitjans necessaris per enfortir el seu esperit responsable. Aquestes noves tecnologies, ben orientades, tenen grans possibilitats pel creixement personal i per fomentar una curiositat positiva dels nostres fills. Internet ofereix una finestra oberta al món per a la recerca i el coneixement però, com tot, requereix l´atenció dels pares i mares per instruir i orientar la manera d´aprofitar-la.

Victoria Cardona Romeu
Escriptora i educadora familiar

 
 

      

Hem d´aconseguir l´ús responsable d´Internet. 


 
 
 
Copyright © 2012 Victoria Cardona
powered by Meanings D&C i e-Deon.net